آرشيو مطالب

انتخاب بازه زمانی جستجو در بایگانی
تا

بازدید

تاریخ و ایل قشقایی :

??? ?????? ? ??? ?? ???????? ????? ????? ?? ??????? ????? ???? ?? ????? ???? ????? ????? ????? ????? ????? ?? ??? ????? ?? ?? ??? ???? 250 ??????? ? ??? 30 ?? ??? ?? 50 ??????? ????? ??????? ( ????? ) ?????? ????? ??????? ( ????? ) ????? ?? ???? ????? ? ?? ??? ???? ?? ????? ?????? ?? ????? ??????? ? ?? ???? ??? ?? ??? ????? ??????? ?? ???? ????? ??????? ?? ??? ??????? ? ?? ?? ???? ??????? ????? ??????? ???.

?? ?????? ??? ?????? ?? ? ???? ????? ???? ????? ????? . (3)

?????? ?? ?? ????? ??? ?????? ???????? ????? ??? ????? ??? ?? ??? ?????? ??? ?? ???? ????? ?? ??????? ???? ????? ????? ??? ???? ????? ? ??? ?? ???? ??? ???? ( 998_1038) ???? ?? ?? ???? ???????? ? ?? ??? ?? ????? ????? ???? ??? ?? ?????? ?? ?? ????? ????? ????? ??? ? ???? ?? ???? ???? ??? (4) . 

?? ???? ????? ?? ?????? ?? ??? ?? ???? ?????? ????? ??? ??? ?? : ?? ???? ?????? ?? ?? ????( ???? ??? ?? ?????? ) ??????? ? ??????? ?? ??????? ???? ?? ????? ?????? ?? ???? ??? ??? ????? ?? ???? ????? ????? ? ????? ???? ???? ???? ?? ??? ( ???? ??? ?????? ) ???? ?? ?? ???? ?????? ????? ??? ???? ????? ?????? . (5)

? (?????) ?? ??????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ??? : ?? ???? ????? ???? ????? ?? ??? 396 (? ? ) ????? ?? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??? ???? ???? ??? ? ????? ?? ??? ?? ?????? ??????? ????? ????? ?? ????? ( ?? ???? ?????) ?? ????? ?????? ? ?? ???? ?? ??? ????? ??????? ????? ????? ?? ?????? ? ?? ???? ?? ??? ?????? ?????? ? ?? ?? ????????? ?? ???? ???? ? ?? ????? ??????? (????? ???? ????? ????? ?? ??????? ???? ?????) ???? ??????? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ????? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? ????? ???? ??? ????? ???? ??????? ? ????? ????? ?? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ? ?? ?? ??? ???? ? ?????? ??? ????? ?? ???? ????? ? ????? ?????? ??? ???? ?? ????? ????? (6)

? ??????? ???????? ????? ???? ????? ??????? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ?????? ????? ? ????? ?? ?? ???? ??? ???? ????? ?? ?? ??????? ?????? ?? ?? ??? ?? ????? ????? .(7)

??? ???? ???? ? ????? ??? ???? ??? ????? ?????? ?? ?????? ???? ???? ????? ? ???? ???? ??? ????? ?? ?? ????? ?????? ???? ??? ? ?? ?? ?????? ??? ? ??????? ??? ??? .(8)

?? ???????? ????? ???? ??? ?? ?? ??? 1234 ???? ????? ??? ?????? ?? ????? ?????? ???? ? ??? ?? ??? ??? ???? ????? ??? (9) ? ????? ?????? ???? ???? ??? ??? ?? ????? ?????? ???? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ???? (10)

???????? ???? ? ????? ??? ????? ??? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ????? (11)

????? ????? ?????? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ???????? ????? ??? ???? ? ?? ??? 1311 ??????? ?? ???? ? ???? ?? ????? ?????? ?? ? ?? ??? 1312 ??????? ?? ????? ???? ?? (12)???? ? ??? ??? ????? ??? 2 ? 38

?????? ? ??????? ?? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ?????? ?? ???? ??? ??? ????? ??? ?? ?? ?????? ?????? ????? ??? ?

????... ?????? ???? ?? ???? ???????? ?? ???? :

????? ???????? ?????????? ?????? ????? ????? ????? ????????? ?????: ??????? ??? ????? 1383?  

( Pierre Oberling, The Qashqai Nomads of Fars, The Hague: Mouton, 1974) 

??????:"??? ??????? ???? ??? ?? ?? ??? 1354 ?????? ? ?? ???? ???? ??? ????? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ?? ?? ????? ??? ???????? ????? ????. ???? ???????? ??? ? ????? ?? ?????? ???? ?????? ?? ???? ????????? ??? ?????? ??? ?? ?? ?????????? ? ??? ??? ? ?????? ???????? ????????. 

?? ????? ?? ?????? ????? ????? ??? ?????? ??? (?? ???? ??? ????? ??? ??????) ??? ?????? ????? ?? ??????? ???? ????????? ??? ??????? ?? ?? ????? ????????? ???. ????? ?????? ?? ???????? ????? ???? ?????? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ??????? ?? ???? ?????? ?????. ?????? ??????? ??? ????? «??? ??» ?? «??? ????» ????? ? ???? ?? ?? «??? ?????». (? 285) ?? ???? ????? «??» ?? ???? «???????» ??? ? «???» ?? ???? «????». ??????? ???????? «??» (????) ? «???» (????) ?? ???? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ? ????? ??????? ? ????? ?? ??? ???? ???. ????????? ?????? «??? ??» ?? ???? ?? ???? «??????? ????» ??? ?? «??????? ????». ???????? ??? ??????? «???????????» ? «??????????» ?? ?? ???? ?? ???? «?????? ???????? ?????» ??? ?? «?????? ???????? ????» ?? «?????? ???????? ????.» (???????? ???????? ??????? ?? ?????? ???? ?? ????? ????.) 

??????? ????? ????? ?????? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ???: ????? ??? ????? ?????????? ?????? ????? ????????? ?????? ????? ??? ???? [??? ??]? ??? ????? ????. 

????? ?????? ???? ? ???? ? ??? ?? ??? ????? ? ??? ?????? ??? ?????. ????? ???? ? ??????? ??? ???? ? ???? ?????? ??? ??? ???? ?????. ??????? ????? ????? ?? ??? ????? ?? ????? ??? ?? ????? ??????? ??????? ?????????? ??? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ??????? ?? ?? ?????? 1320 ? ????? ?????? ???? ??? ? ???? ??? ?????? ????? ?? ? ????? ??? «????» ?? ??? ????? ????? ????. ?? ??? ?? ??? ????? ????- ??? ?????? ????? ?? ????? ?????? ??????? ????????? ???????? ? ????????? ??? ? ???? ?? ??? ????? ????. ?????? ??? ???????????? ?? ??? ??? ?? ????? «??? ??? ????? ??????» ?? ?? ????? ????? ???? ????? ??????????? ?? ???? ???? ???? ? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ???? ???? ??? ??????. ?? ??? ?????? ?????? ?? ???? ??? ? ???? ????? ??????? ??? ?????? (????? ????? ??????? ??????? ????? ???? 1378)? ????? ? ????? ????? 43 ????? ?????? ? ??? ?????? ?? ????? ??? ??? ???. ????? ???? ??? ?? ??? 43 ????? ??? ? ?????? ?? ?? ?? ?????? 1320 ??? ??? ???? ??????? ????????? ? ??? ????? ?????? ???? ??? ???? ?? ????? ????? ????? ??? ???????. ?? ????? ??? ?????? ??? ???? ???? ???? ???: «?????? ???????? ?? ??????? ??????? ????? ??? ? ????? ????? ?????.» ?? ??? ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ????? ?????????? ???? ??????? ??? ???? ?????? ??? ??? ? ???? ???? ???: «????? ???? ? ??????? ?? ????? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ???.» ??? ????? ???? ?? ????? ??? ??? ?????? ????? ?? 63 ????? ???? ???? ?? ????? ????? ??? ??? ??? ???. 

????? ????? ??? ???? ??? ??????? ?? ???? ???????? ?? ????? ????? ? ????? (?????: ??? ??? 1369) ??? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ????? ? ????? ??? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???????? ?????? ????? ???. ????? ???? ?? ????? ???? ?????? ???? ? ??? ?????? ?? ????? ???? ??? ???? ?????????? ??? ????? ?????? ? ???????? ???????. ?? ????? ?????? ???????????? ?? ????? ???? ?? ??? ?????? ????? ??????? ??? ??????? ????? ????? ? ??????? ????? ? ?? ?? ????? ?????????? ???? ???? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ? ?????? ???? ????? ????? ??????? ???? ??. ?? ??????? ?? ?? ?????? 1320 ???? ?? ???? ??? ? ???? ??? ??????? ???? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ????? ?????? ???? ??????? ?????? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ? ?? ????? ?????? ??? ?????? ?? ??? ??? ???? (????? ?????????? ??? ????? ???????? ? ??????) ????? ??. 

??????? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ?????? ??? «??????? ????? ????» ???? ??? ??? (? 16). ??? ??? ?????? ???. ????? ??? ?????? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ??? ???? ?????? ???????? ?????? ????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ?? ????? ?????? ? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ? ??? ???? ?????. ?????? ?? ??? 1310 ?.? ???? ?? ????? ????? ?????????????? ???? ??????? ??? ?????? ?? ??? ?????????? (???? ????) ?? ????? ?????? ????? ?????? ? ??? ????? ?? ? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??????? ????? ?????? ? ??? ???. ??? ?? ????? ????? ??????? ???? ????? ?????? (??????? ??? ? ??????? ???) ? ??? ???? (???? ????) ????? ?? ??????????? (??????) ????? ? ???????? ?? ?????? ???? ??? ?????????. ?? ???? ????? ? ????? ????? ??? ??? ????? ???????? ? «?????? ??????» ???? ????? ? ????? ??? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ??????? ???? ?? ??? ?????? ????? ?????? ?? ???? ????? ?? ??? ?? ?????????. ?????? ????? ?? ????? ? ????????? ????? ???????? ?????? ????? ? ????? ? ????? ???? ?????? ???? ???? ??? ?????? ?????? ? ????? ????? ???????? ?? ??? ????? ???? ????? ???????. ??? ?? ??????? ?? ?? ?????? 1320 ???? ??? ? ???? ??? ?????? ????? ????? ????? ????? ? ????? ????? ? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ????? ?? ??????? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ?????? ???? ?????? ? ??? ?? ???? ???? ?? ?? 5 ?????? 1325 ???? ??? ??????? ???? ??? ?????? ?? ?? ??? ????? ?????? ? ???? ?? ?? ?????? ?????"(13)


Au-meme moment, les muscles situes a la base du penis secontractent, empechant prix propecia pas cher le sang propecia ou acheter de redescendre.

Ce produit est fait pour faire votre achat viagra en ligne france site securise vente viagra bonheur.

Lorsque des metastases sont formees a partir de cellules du cancer du sein, achat viagra sans ordonnance elles se situent le plus souvent dans les ganglions lymphatiques, les poumons, le vente viagra feminin foie, les os, le cerveau et la peau.

Quelle est prix viagra 50 mg pharmacie votre definition des tribus urbaines viagra pas cher rapide ?reponse:

La consommation a l’exces d’alcool, de tabac, et de stupefiants est achat viagra europe precurseur de l’impuissance cela quelque soit l’age de l’homme.comment se determine un probleme d’impuissanceimages49il est considerer qu’un homme qui est en plein stimulus sexuel qui n’arrive pas a avoir une erection ou acheter du viagra france permettant la penetration du vagin de sa partenaire, ou que sa verge n’est pas assez rigide, ou quelle ramollie au moment d’un changement de position que celui-ci presente des symptomes evidents d’impuissance.

On devrait offrir aux jeunes femmes qui presentent des signes d’abus des services de counseling particuliers en matiere d’its des l’age de kamagra generique france 9 kamagra pharmacie a 12 ans.

Lors des tests, la plupart des lots saisis par les autorites ont revele generalement une quantite insuffisante, voire une absence totale de l'ingredient ou commander du viagra actif dans la composition du produit.tous les produits que nous fournissons sont des medicaments veritables proteges par les brevets du manufacteur et le code de lot de prix du viagra generique fabrication.

En egypte, il vente cialis avait des cialis en ligne moins cher vertus curatives.

Se e’ molto pronunciata difficilmente va incontro si puo comprare viagra on line a risoluzione spontanea.

Anzi, chi finge l'orgasmo non si dispone ad un'attenzione adeguata vendita viagra italia line a se, ma vive, il piu delle volte, una sessualita indirizzata a compiacere il partner, a comprare viagra online senza ricetta rassicurarlo sulla sua capacita amatoria e anche a tentare di proporsi come normale.

Rendendo acquisto cialis napoli il sesso piu piacevole.4.

La birra puo provocare problemi ancora acquistare viagra farmacia piu gravi alla prostata a causa del livello di lieviti presenti.

Ma i benefici e i levitra acquisto on line rischi a lungo viagra levitra prezzo termine di questa terapia sostitutiva non sono stati studiati e non sono noti.

E frequente la coinfezione da clamidia in pazienti con se vende viagra en la farmacia infezione da gonococco; per comprare viagra generico farmacia questo motivo e sempre opportuno un trattamento anti-clamidia anche in caso di gonorrea.

L'idee un peu etonnante serait de fournir aux equipes medicales et aux autorites un moyen efficace de mesurer l’effectivite des traitements que ceux-ci suivent.ils priligy acheter sans ordonnance ne devraient d’ailleurs pas tarder a livrer une nouvelle salve de resultats tires d’une nouvelle etude visant a comparer les schemas du regard des delinquants sexuels avec ceux des non-delinquants.“nous esperons que nous pourrons utiliser cet oculometre comme une sorte de methodologie achat priligy en ligne fiable pour evaluer pleinement l’efficacite d’un traitement et la facon dont les delinquants sexuels sont susceptibles de recidiver”, ont-ils affirme.

Il ameliore vente de viagra sans ordonnance en france certaines positions de votre corps acheter viagra en ligne avis et assouplit votre bassin.

Miser sur viagra pfizer pas cher les bons grasun viagra acheter pharmacie taux trop eleve de mauvais cholesterol cause le depot de mauvais gras dans les arteres et entrave la circulation sanguine dans tout l’organisme, y compris au penis.

Le « rougissement » - cet afflux de priligy 30 mg sang incontrolable dans le derme du visage, achat priligy ligne provoque par tout un panel d'emotions (gene, honte, stress...) - peut vite devenir handicapant en societe ou dans le monde professionnel.

Elle est punie de prix du viagra 100mg mort dans 5 d'entre eux dont l'iran, le yemen et l'arabie saoudite.le qatar, membre du ccg, doit accueillir la viagra acheter en ligne coupe du monde de football en 2022.

Cela n'a aucune influence sur vente levitra le bon achat levitra sans ordonnance deroulement de votre sexo reeducation.

« les recherches neurologiques actuelles nous apprennent que la premiere phase d’une histoire d’amour serait cialis sans ordonnance en fait programmee dans nos genes, sous le primat du biologique et qu’elle durerait en moyenne trois achat cialis en belgique ans.

«sexselfie», «sexting» et autres pratiques sexuelles risquees comme le «revenge porn» utilisant les nouvelles technologies, sont moins en vogue chez les jeunes acheter priligy pas cher en europe qu'aux etats-unis, d'apres une enquete de l'ifop realisee pour le dapoxetine 60 mg site cam4.cette etude montre «un usage de plus de plus en actif et sexualise des nouveaux outils de communication (web ou telephones intelligents), en particulier parmi les jeunes generations ou l'on observe un attrait pour des fonctionnalites qui permettent une excitation mutuelle des partenaires», remarque francois kraus, directeur d'etudes a l'ifop.

Les methodes de dosage des anticorps sont de plus en plus achete viagra sensibles, mais par prudence, on continue a se fixer le delai maximum de 3 mois pour pouvoir prix viagra pharmacie lyon considerer un resultat comme fiable.

Prenez les choses en mainsans levitra pour homme pour autant devenir autoritaire, prenez soin d’organiser lieu et date ; vous pourrez lui en parler pour prendre son avis, par exemple, levitra pour femme achat il appreciera beaucoup !ne soyez pas dans cette logique de « pourquoi n’a-t-il pas appele ?

Le premier est souvent situe au niveau buccal tandis que le second touche principalement acheter du kamagra les zones genitales, bien qu'actuellement les deux types d'herpes soient retrouves de facon homogene dans ces deux sites.la pratique du sexe oral sans preservatif peut entrainer une infection par l'herpes de type kamagra pas cher 1 ou 2.

Car si c’est le cas, mais que vous etre capable de tenir pendant de longues minutes, je ne crois pas qu’ejaculation precoce soit le achat priligy france terme approprie a votre levitra original en ligne situation.

Durante la terapia precio cialis 10 mg farmacia con il dapsone compresse o capsule, deve essere evitata l’esposizione prolungata alle radiazioni solari o a lampade uv prezzo di cialis perche e un agente fotosensibilizzante.

Molte kamagra italia donne infatti riescono ad avere una risposta orgasmica acquisto kamagra in farmacia anche al bacio, alle semplici carezze sul corpo o alle sole fantasie o in sogno (societa italiana di medicina; istituto asper, 2004).

La terapia anti-retrovirale acquistare viagra generico on line protegge il feto dalla trasmissione materno-infantile dell'hiv ma si deve viagra generico mettere in allerta le donne sul necessita di un monitoraggio cardiaco del bambino.

La restrizione di sodio e comunque benefica anche in altre situazioni, come l’ipertensione arteriosa e vendita viagra in slovenia viagra on line con ricetta la tendenza alla ritenzione idrica.

Cosi, ad esempio, una persona che presenta un disturbo paranoide di personalita, non capisce che, con il suo comportamento sospettoso, non da fiducia agli altri, e a quando viagra generico in italia si “tira addosso” fregature e reazioni aggressive, confermandosi l’idea acquistare viagra on line che non ci si puo fidare di nessuno.

Gli allergeni da contatto sono molto numerosi e dove posso comprare il viagra on line il loro numero e destinato ad aumentare:

L’invecchiamento in se stesso non vardenafil 20mg causa la disfunzione erettile, anche se certamente comporta levitra 10 mg cambiamenti di tipo fisiologico.

Le riviste viagra generico prezzo mediche non dovrebbero piu pubblicare i trials sponsorizzati, ma concentrarsi invece nell'analisi critica dei vendita viagra in francia metodi e dei risultati dei trials medesimi.

Se invece l’erezione in un primo momento avviene, comprare cialis europa ma cialis soft tabs poi la si perde durante la penetrazione o prima del previsto, e perche l’iniziale eccitazione mentale che l’ha provocata e diminuita o scomparsa.

Le fasi suddette dove comprare viagra o cialis (anamnesi e diagnosi), richiedono mediamente le prime 3-4 sedute di psicoterapia , dove comprare viagra cialis successive al primo colloquio.

قشقائی ها

ورود و عضویت

جهت عضویت و همکاری در جهت معرفی و گسترش فرهنگ ایل قشقائی ، میتوانید به عضویت سایت درآیید.بلافاصله بعد از ثبت نام میتوانید از آن استفاده کنید.

اطلاعیه ها

امکان درج نظرات شما عزیزان برای مطالب سایت فراهم گردید. در انتهای هر مطلب امکان درج و نمایش نظرات شما وجود دارد.ما را از نظرات خود بهره مند کنید و دیگران را نیز از آنها آگاه کنید.

تمامی حقوق مطالب یرای این وب سایت محفوظ است
طراحی شده بوسیله قشقایی